Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
konya avukat vekalet vermek

  Vekaletname Bilgilerimiz

   Avukatlık vekaletnamesi noterlerce düzenlenir.Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları bölgelerindeki Türkiye Konsolosluğunda da bu işlemi yaptırabilirler. Vekâletname çıkartmak için gerekli olan bilgiler aşağıdadır. Dilerseniz aşağıdaki bilgilerin bir çıktısını alarak notere götürebilirsiniz.

AD SOYAD: Av. Halis BÜYÜKÇİÇEK
ADRES: Damla Evleri, Fetih Mahallesi Arslanlı Kışla Caddesi Gürfan Sok.no:10/A Karatay/KONYA
VERGİ DAİRESİ: Selçuk V.D.: 194 018 0706
T.C NUMARASI: 278 271 37108
BARO SİCİL NUMARASI: Konya Barosu - 2066

Şirketler için çıkarılacak vekaletnameler ile Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz ile tapu  davaları için aşağıdaki bilgilere dikkat etmelisiniz.

  • ŞİRKETLER için;

       Şirketiniz için vekaletname vereceğiniz durumlarda 'Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekaleten' şeklinde vekalet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekalet çıkarmak zorunda kalmazsınız. Şirket yetkilisi olduğunuzu gösterir belgeleri ve imza sirkülerinizi yanınıza almalısınız.

  • BOŞANMA. NAFAKA, TANIMA-TENFİZ  DAVALARI  için;

       Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir. Ayrıca boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekaletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır.

Boşanma vekâleti ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenmesi gerekir.

Notere 2 fotoğrafla ve nüfus cüzdanı – ehliyet ile gidilmesi gerekir.

  • TAPU DAVALARI  için;

       Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re'sen tanzimi öngörülen işlemlerin "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye'de şahsen notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.