Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Gayrimenkul Hukuku Davaları

8

Gayrimenkul Hukuku Davaları

 Halis Büyükçiçek Hukuk Bürosu’nun gayrimenkul hukuku alanında uzmanlaştığı başlıca dava türleri şunlardır:

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları,


-Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar,


-Hata, Hile, Muvazaa ve benzeri sebeplerle tapu iptali davaları,


-Bedeli ödenen ancak devri yapılmayan taşınmazlar için tapu tescil davaları,


-Satış vaadi sözleşmesine aykırı veya ayıplı teslim kaynaklı davalar,


-Eşya hukuku alanına giren diğer gayrimenkul hukuku davaları.