9

İş ve Trafik Kazası Davaları

Trafik iş Kazası Nedir ? İşçinin işe gelip giderken veya işverenin emir ve talimatı altındaki seyahati sırasında meydana gelen kaza iş kazasıdır. İş Kazasında ne yapmak gerekiyor? 5521 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 5. maddesine göre, iş mahkemelerinde açılacak her dâva, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.

Devam Et

Ticaret Hukuku Davaları

Hukuk Büromuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyet ve işlemleri ile ticaret hukukuna ilişkin konularda hukuki görüş ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Deneyimli ekibimiz, zorunlu şirket formalitelerinin tamamlanması amacıyla, sermaye artırım ve azaltımları, müdür atanması ve temsil yetkilerinin belirlenmesi, iç yönerge çıkartılması, yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, adres ve unvan değişiklikleri 

Devam Et
1
8

İş Hukuku Davaları

İş Hukuku’nun her alanında stratejik ve sözleşmesel hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi, İş Hukuku ihtilaflarında dava ve icra takiplerinde müvekkillerimizin temsili, İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri, iş kazalarında işverenlerin ve işçilerin temsili, İşverenlerin ve işçilerin Türk Hukuku’nda üstlerine düşen görev ve sorumluluklara ilişkin hukuki danışmanlık sağlanması....

Devam Et

Şirketler Hukuku Davaları

Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentalık olarak bilinir. Kişi ve kuruluşların ekonomik alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı aslında hukuk sahasında da ticari faaliyetler olarak değerlendirilir. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, 

Devam Et
16
konya bosanma avukat

Aile Hukuku Davaları

Anlaşmalı Boşanma, Davası Çekişmeli, Boşanma Davası, Nafaka Davaları, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Mal Rejiminin Tasfiyesi Davaları, Velayet Davaları, Babalık ve Soybağının Reddi Davaları, Tanıma ve Tenfiz Davaları, Vesayet Davaları, Evlat Edinme Davaları, Evlenmeye İzin Verilmesi İstemli Davalar...

Devam Et

Ceza Hukuk Davaları

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile özellikle, Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmet verilmektedir. 

Devam Et
6
1 2