Web Sayfamıza Hoşgeldiniz!

   Avukat ve Müvekkil arasındaki ilişki hiç şüphesiz karşılıklı güven esasına dayanır. Avukatlık hizmeti uyuşmazlıkların çözümünde geniş vizyonlu analizlerin, sağduyulu ve süratli çözümlerin bilinci ile hareket etmeyi gerektirir. 

 

Masraflar ve Riskler Konusunda Samimiyet

Müvekkillerimizi ilk andan itibaren masraflar ve riskler konusunda en dürüst şekilde bilgilendirmek en önde gelen ilkelerimizden biridir.

Güven ve İtimat

Bu amaçla büromuz hukuki problemlerinizi büyük bir titizlik ve hassasiyetle değerlendirmekte ve sonuçlandırmaktadır. . 

Dürüstlük ve Doğruluk

Doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeksizin müvekkillerimize hukuki anlamda tam destek sağlıyoruz.

  • 6

    "Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir." Gandhi

  • 1

    "Bir yargıç, iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir." Sokrates

  • 6

    İnsanın en büyüğü, en yüksek mevkide iken tevazu gösteren, kudret sahibi iken affeden ve kuvvetli olduğu vakit adaletle hareket edendir. ABDÜLMELİK B. MERVAN

Çalışma Alanlarımız

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesine dayanan tapu tescil davaları, Kat karşılığı inşaat sözleşmesi kaynaklı davalar...

Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma, Davası Çekişmeli, Boşanma Davası, Nafaka Davaları, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası...

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku mevzuatı kapsamında soruşturma ve kovuşturma aşamalarının bütünü ile özellikle, Kambiyo Hukuku...

İdare Hukuku

Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı, idari...

Trafik ve İş Kazaları

Trafik ve iş kazalarından doğan her türlü tazminat ve problemlerin giderilmesi konusunda hukiki danışmanlık ve avukatlık hizmeti...

Şirket Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku’nun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler...

Sigorta Hukuku

Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda hukuki hizmeti vermektedir. Müvekkillerimizin risklerinin sigorta kapsamında...

Ticaret Hukuku

Hukuk Büromuz, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında her türlü şirket faaliyet ve işlemleri ile ticaret hukukuna ilişkin konularda hukuki görüş...

Tüketici Hukuku

Abonelik sözleşmelerinden doğan davalar, Ayıplı Mallardan doğan davalar, Ayıplı hizmetlerden doğan davalar, Devre tatillerden doğan davalar...

Tanıma Tenfiz Davaları

Boşanma Tanıma Tenfiz : Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, boşanmaya ilişkin davayı ister yurtdışında, ister Türkiye’de açabilirler. Boşanma davası Yabancı Mahkemede...

choose_parallex
choose-logo

Neden Halis Büyükçiçek Hukuk Bürosu?

Kişiye Özel Hukuki Çözümler

Her bir olayın kendine has özelliklerine ve danışanlarımızın ihtiyaçlarına uygun hukuki çözüm önerileri sunuyoruz.

Muhatabınız Avukat

Birçok büyük hukuk bürosunun aksine, Halis Büyükçiçek Hukuk Bürosu’nda muhatabınız ve dosyanızı değerlendirecek olan kişi stajyer avukat veya takip elemanı değil, her zaman avukatınız olacaktır.

Doğru ve Sonuç Odaklı Çözümler

Müvekkillerimize sonuç odaklı hizmet vermek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Her ihtilafa ve zorluğu çok çalışarak müvekkillerimizin amacına en uygun şekilde çözebileceğimiz inancıyla yaklaşıyoruz.